2017 Dutch
 

Partners HIMSS Dutch Community

Zonder al deze onderstaande partners is het niet mogelijk om het programma in Orlando te organiseren.
Hartelijk dank!

Organiserende partners

HIMSS, Nictiz, VMBI en Stichting Digitalezorg.nl coördineren een op inhoud en netwerkmogelijkheden gericht programma voor de Nederlandse delegatie naar HIMSS17 in Orlando.

Nictiz is het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth.  Nictiz helpt veldpartijen bij de ontwikkeling, de implementatie en het beheer van informatiestandaarden. Naast het gestandaardiseerd vastleggen en uitwisselen van informatie, ondersteunt Nictiz de zorgsector bij de inzet van eHealth. Onze kennis stellen we beschikbaar via de jaarlijkse eHealth-monitor, diverse publicaties, platforms en gastdocentschappen aan universiteiten, hogescholen en beroepsopleidingen in de zorgICT.

ICT in de gezondheidszorg is een breed en veelomvattend terrein. De VMBI wil een gids op dat gebied zijn. Wij richten ons op medici, verpleegkundigen, wetenschappers, studenten, managers, adviseurs, informatici en gebruikers die betrokken zijn bij de ICT in de gezondheidszorg.

De VMBI is opgericht ten behoeve van diegenen die werkzaam zijn op het gebied van de medische informatica/informatiekunde in de breedste zin. De VMBI kent leden en student-leden en is in principe bedoeld voor al diegenen die zich voor het vakgebied interesseren.

Stichting Digitalezorg.nl is het kenniscentrum voor Zorg, ICT en Innovatie. Met onze activiteiten geven wij vorm aan onze missie: een bijdrage leveren aan het succesvol ontwikkelen en implementeren van ZorgICT initiatieven en innovatie. Onze variëren van het mede-organiseren van congressen, studiereizen en bootcamps. Nieuws, expertvisies en best-practices publiceren wij op onze , in ons magazine en via social media. Stichting Digitalezorg.nl is national member van de International Society for Telemedicine and eHealth (ISfTeH) en lid van de European Conneced Health Alliance (ECHalliance)

Affiliate partner


IHE is een internationaal en wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers van ICT in de zorgsector opgericht in 1998 in de V.S.
IHE promoot het gecoördineerd gebruik van gevestigde zorg- en ICT-standaarden zoals het DICOM en HL7 om specifieke klinische behoeften ten aanzien van optimale patiëntenzorg in te vullen.

Holland House Partner


Cognicum organiseert en ontwikkelt conferenties, studiereizen, netwerkbijeenkomsten, workshops en andere bijeenkomsten voor management, bestuurders in de zorg, onderwijs, overheid en multinationals. Met de inhoud als leidraad faciliteren we met veel persoonlijke aandacht bijeenkomsten waar netwerken een belangrijk aspect is. Onze kracht is het ontzorgen zowel voor u als voor de deelnemers.

Senior Partners


Agfa HealthCare is a leader in the growing market of integrated IT solutions, offering healthcare facilities a seamless flow of information and a 360º view of patient care. The company has a holistic approach and provides in-depth clinical know-how and fully integrated hospital-wide solutions.


Beter Healthcare specialiseert zich in projectmanagement, verandermanagement, advisering en implementatie van (business- en zorg)processen en software voor Zorgorganisaties. Succesvol opgeleverde projecten en tevreden klanten zijn de basis voor een natuurlijke groei. De medewerkers krijgen voldoende ruimte en ondersteuning om zich te ontwikkelen tot de beste consultants in de Healthcare-branche. Continue opleiding en kennisuitwisseling vormen daarvoor een belangrijke basis. Beter Healthcare wil vooroplopen in (zorg)innovatie, procesverbetering en nieuwe technieken. http:/www.beterhealthcare.nl


D&A is een ervaren, deskundige partner voor informatisering in de zorg en dé EPD specialist in Nederland. Wij begeleiden onze klanten van strategische visievorming op het gebied van ICT tot en met de implementatie en het inrichten van het beheer. D&A is gespecialiseerd in fusies en samenwerkingen. D&A is actief in ziekenhuizen, instellingen voor langdurige zorg en revalidatiesector. De D&A Academy verzorgt trainingen en workshops op het gebied van EPD projectmanagement, informatiemanagement, batenrealisatie en informatiebeveiliging.


Epic provide software for mid-size and large medical groups, hospitals and integrated healthcare organizations - working with customers that include community hospitals, academic facilities, children's organizations, safety net providers and multi-hospital systems.


Forcare is leverancier op het gebied van services en solutions voor patiënt-informatie uitwisseling in de gezondheidszorg. Ons streven is medische informatie optimaal te ontsluiten voor zorgprofessionals, ook als deze systemen zijn gebaseerd op verschillende industriestandaarden. Wij leveren complete oplossingen, zowel intramuraal als transmuraal, en zowel lokaal als via de “cloud”.

Het bedrijf is in 2006 opgericht; in het hoofkantoor in Zeist werken ruim 45 mensen. Meer informatie is te vinden op www.forcare.nl.


Zorgaanbieders, applicatieleveranciers en overheden in 111 landen vertrouwen al meer dan 35 jaar op onze geavanceerde softwaretechnologie om doorbraken in ketenzorg te realiseren. InterSystems levert platformen met data management, strategische interoperabiliteit en real-time analyse van alle mogelijke gegevens. Dit platform maakt het onze klanten mogelijk om te genieten van de voordelen van een geconnecteerde gezondheidszorg met als resultaat, een betere patiëntzorg met een effectieve kostenbeheersing.

 

Lexmark Healthcare levert uw organisatie op unieke wijze en gebaseerd op internationale IHE standaarden een completer patiëntendossier ongeacht welk EPD u gebruikt. Naast het eigen EPD stelt de oplossing u als zorgprofessional ook in staat om diagnostische beelden en multimedia files in relatie tot de patient in context te gebruiken op en veilige en prettige manier. Het Lexmark gezondheidszorg content management combineert toonaangevende technologieen, waaronder een echt vendor neutrale archief, ondersteunt enterprise viewers, bevat een volledig document management en ondersteund beeld connectiviteit/uitwisselingen middels de inzet van XDS of andere technieken. Met de Lexmark Healthcare- aanpak en technologie, kunt u weloverwogen beslissingen nemen, uw organisatie toekomst proof en vendor lock in vrij(er) maken en de investeringen in ICT technologie verder maximaliseren. http://www.lexmark.com/nl_nl/solutions/healthcare.html


Digitale transformatie
In deze unieke tijd van mogelijkheden van technologie herkennen we in Nederland de handelsgeest en snelle herkenning van kansen. Wij willen Nederlandse zorginstellingen helpen om te veranderen naar deze nieuwe digitale werkelijkheid. Wij kunnen helpen patiënten en cliënten, medewerkers, processen en producten sterker te maken met innovatieve oplossingen van ons en onze partners. En daarbij willen we graag het vertrouwen kunnen geven in de mogelijkheden die technologie biedt en leren alles uit deze mogelijkheden te halen.
Wij willen samen met onze partners in de zorg de digitale transformatie verder inzetten over de volgende assen:
- Betrokkenheid van patiënten en cliënten
- Ondersteun zorgteams
- Verhoog de klinische en operationele effectiviteit
- Verander het aanbod van zorg
https://enterprise.microsoft.com/nl-nl/


VANAD Enovation, onderdeel van de VANAD Group, is een internationaal ict-bedrijf dat mensen, systemen en organisaties in de zorg effectief met elkaar verbindt. 

Wij zijn al meer dan 30 jaar de specialist voor elektronische communicatie en (systeem)integratie in de gezondheidszorg.


Al meer dan twintig jaar is Vosko Networking een gespecialiseerde leverancier van oplossingen en diensten voor het ontwerpen, bouwen, beveiligen en beheren van grote en complexe netwerken voor de gezondheidszorg en groot-zakelijke markt. Specifieke communicatieoplossingen zoals Medische Oproep Systemen en Patient Monitoring Systemen integreren naadloos met onze veilige robuuste 'medical grade' netwerkarchitectuur. Tientallen ziekenhuizen en vooral de academische en topklinische ziekenhuizen vertrouwen daarom dagelijks op onze oplossingen en diensten.


Associate Partner

 


AFAS Software ontwikkelt, levert en implementeert één geïntegreerde ERP-applicatie. Zorginstellingen automatiseren hiermee het volledige secundaire proces: o.a. HRM, Payroll, Financieel, Ordermanagement (inkooplogistiek, purchase to pay), CRM en Projecten. Deze applicatie, AFAS Profit, integreert via webservices real-time met dienstroosterplanning en ZIS/EPD. Ruim 300 zorginstellingen, waaronder 40 ziekenhuizen kozen al voor de software van AFAS. Ons motto: wij inspireren beter ondernemen!


Cam gelooft in een strategisch partnerschap op basis van vertrouwen en resultaatverplichting. De basis voor dit vertrouwen begint bij een heldere afstemming van onze visie op de (stormachtige) ontwikkelingen van ICT binnen de zorg en de veranderende focus hierin naar tastbare kwaliteit en toegevoegde waarde voor de (zorg)processen. Cam heeft als “Healthcare Platform Provider” deze focus en ontzorgt integraal van de complexiteit van onderliggende ICT-infrastructuur met een 100% garantie op zowel huidige als toekomstige Applicaties. Hierdoor kan u de focus verleggen naar de ontwikkeling van (zorg)applicaties en de daarbij passende ontsluiting en ondersteuning aan gebruikers en cliënten.

De combinatie van een bewezen Healthcare platform met bijbehorende Applicatie en Gebruiker diensten is ondeelbaar in de rol verantwoordelijkheid die Cam als Partner invult voor u. Gezamenlijk vormen zij één integrale “Platform as a Service” dienst waarin de verantwoordelijkheid op de bewaking en optimalisatie van de KPI’s (beschikbaarheid, prestaties en beveiliging) in de totale keten tussen Applicaties en Gebruikers wordt gedragen. 


Carestream geeft al degenen die zorg bieden, beheren of ontvangen de mogelijkheid zich toegang te verschaffen tot alle voor hen beschikbare en benodigde klinische informatie. Dit alles vanuit één enkel platform, één gebruikers interface, onafhankelijk van type en merk apparatuur en leverancier. Het platform biedt op internationale (IHE) standaarden gebaseerde oplossingen, zowel lokaal als ook als cloud gebaseerde diensten, welke zorg dragen voor kosteneffectiviteit, schaalbaarheid en zekerheid naar de toekomst. Dit geldt ook voor het vastleggen, het bekijken, het beheren, de opslag (inclusief Vendor Neutral Archive) en het veilig uitwisselen van informatie van en tussen alle afdelingen binnen het ziekenhuis, met haar patiënten maar ook met andere instellingen in de regio met wie een instelling samenwerkt. Het vendor-neutrale Vue Clinical Collaboration Platform zal tevens naadloos integreren met het EPD en communiceren met systemen van andere instellingen. Lees verder op: http://www.carestream.com/clinical-collaboration/.


Centric offers Software Solutions, IT Outsourcing, Business Process Outsourcing and Staffing Services. We enable our customers to focus on their core businesses with our technological solutions, administrative services and more than 5,000 qualified professionals in Europe. The combination of our thorough IT knowledge and our years of experience with specific industry processes, distinguishes us from traditional IT suppliers and administrative suppliers. Centric believes in the power of innovation as a boost for sustainable growth. By connecting with professionals, partners and customers, we deliver innovative, pragmatic solutions and services that support the responsible growth of our company and enhance stability for customers and partners.

 

Cerner’s health information technologies connect people, information, and systems, at approximately 14,000 healthcare facilities worldwide. Recognized for innovation, Cerner solutions assist clinicians in making care decisions and enable organizations to manage the health of populations. The company provides clients with a wide range of in-house services, as well as an integrated clinical system. Cerner’s mission is to contribute to the systemic improvement of health care delivery and the health of communities.

ChipSoft is an innovative and leading European provider of information technology solutions for the healthcare market. Our solutions are designed to empower healthcare professionals to improve patient safety, to create continuity of care and to provide a solid financial position for healthcare organizations.

 

Deloitte is one of the "Big Four" accounting firms. Our life sciences and health care group is dedicated to helping our global and indigenous clients meet the challenges and face the opportunities that are shaping today’s life sciences and healthcare industries.
http://deloitte.com


Furore is een ICT-dienstverlener in de Care, de Cure en de wetenschap. Wat Furore als ICT-dienstverlener uniek maakt, is de grote domeinkennis. Veel van onze medewerkers zijn afkomstig uit de wereld van onze klanten. Zij spreken dezelfde taal, kennen de uitdagingen en zetten net dat stapje extra. Met hun kritische, onbevangen blik leveren zij diensten op het gebied van technisch advies, softwareontwikkeling en implementatie.

 

Mensen maken het verschil
Verbeteren, vernieuwen, veranderen en verankeren zijn en blijven de uitdagingen in de gezondheidszorg. H2W Partners levert met een team ervaren professionals haar waarden op het gebied van project- & interim management en advisering met de focus op de gezondheidszorg.

 

In het 'Digital Health' portfolio van Hewlett Packard Enterprise komen hardware, software, diensten en branchespecifieke oplossingen samen die zorginstellingen in staat stellen te transformeren naar 'het nieuwe zorgen'. Ook de manier waarop IT wordt aangeboden, verandert. IT afnemen als dienst, nieuwe modellen voor sourcing, open standaarden en orchestratie zijn enkele kenmerken voor de 'The New Style of IT'. Onze thema's zijn Cloud, Mobility, Security en Big Data, gerelateerd aan collaborative care management, real-time hospital health systems, het veilig opslaan en delen van data en nog veel meer. Welkom in the 'idea economy'. Hewlett Packard Enterprise verwelkomt u graag tijdens de HIMSS om te laten zien hoe we u kunnen ontzorgen!


De zorgmarkt is continu in ontwikkeling. Zorgprocessen moeten op slimme en doelmatige wijze ingericht worden. Het gebruik van technologie wordt hierbij steeds relevanter, terwijl het faciliteren van nieuwe technologie steeds minder de focus heeft van zorginstellingen zelf. De kerntaak van zorginstellingen is het leveren van uitstekende patiëntenzorg. Focus op ChipSoft EZIS en HiX. Wij geloven dat wij zorginstellingen daadwerkelijk kunnen ontzorgen. Dat maken wij waar door onze focus te leggen op één zorginformatieysteem: ChipSoft EZIS en HiX. Waarom we die focus hebben? Omdat dat is waar we goed in zijn en doordat de focus op één specifiek systeem ons inhoudelijk een voorsprong geeft. Elke dag met één systeem werken zorgt voor diepgaande kennis van het onderwerp, op alle aspecten die daarmee te maken hebben.

KPMG helpt klanten in de zorgsector succesvol om te gaan met uitdagingen en veranderingen. Centraal staat onze ambitie om de zorg beter te maken. KPMG Nederland heeft een unieke combinatie tussen kennis en kunde op het gebied van zorginhoud en Health IT, waardoor wij klanten in de breedte adviseren


Wij werken met Meddex omdat zij onze zorg beter maken door goede uitwisseling van medische data. Zij zijn als geen ander in staat om onze informatiesystemen naadloos, actueel en gebruikersvriendelijk aan te laten sluiten met de zorgaanbieders waar we mee samenwerken.’ Zo willen we dat onze klanten over ons praten.

Meddex is niet zomaar een bedrijf. We zijn anders en onze zorgklanten ervaren dat. We zijn dit bedrijf begonnen vanuit de overtuiging dat er meer kan in de zorg door echt goede uitwisseling van data. Het bieden van turn key oplossingen van morgen op dit vlak is dan ook waar ons hart ligt.

MedicalPHIT is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van ICT in de Zorg. MedicalPHIT adviseert en begeleidt organisaties in de Zorg van A tot Z bij de digitalisering van het zorgproces: aanbesteding en implementatie. We zijn experts op het gebied van interoperabiliteit en standaarden voor o.a. EPD, PACS, VNA, regienetwerken, kwaliteitsregisters en PGD. We leiden u graag rond op de beurs en de interoperability showcase!
www.phit.nl

 

M&I/Partners ie een onafhankelijk gespecialiseerd adviesbureau dat zich richt op management en ICT binnen de overheid en zorg. Er werken ruim 90 professionals. M&I/Partners staat in de markt bekend als expert in het begeleiden en adviseren van haar klanten bij projecten op het snijvlak van management en ICT.


Monaco brengt kwaliteit van de zorg en de personeelskosten in balans. Gegarandeerd lagere kosten zonder concessies aan kwaliteit. Monaco biedt een uitgekiende combinatie van instrumenten en begeleiding. De landelijke Delta Pi norm die Monaco hanteert geeft exact aan in hoeverre de kwaliteit, personele inzet en tevredenheid in lijn zijn met de organisatiedoelstellingen. Concreet inzicht in verbeter- en besparingspotentieel.

Monaco b.v. is specialist in workforce management binnen de zorg. Meer dan 90.000 gebruikers in Nederland en België en de nieuwste oplossingen voor zelfroosteren, capaciteitsplanning en werkplekplanning maken Monaco innovatief marktleider in planning.


NEXUS Nederland B.V. develops, implements and supports EHR solutions for hospitals and mental health providers. Recognized as one of the leading players, our innovative solutions include care registration and billing, patient logistics and support for the primary care process.
www.nexus-nederland.nl

 

PharmaPartners General Practitioners develops cooperative software for integrated primary healthcare organizations. Our solutions contribute to high quality and effective care for the patient. We focus on solutions for GP, GP posts, eHealth and data propositions for healthcare optimalization.
www.pharmapartners.nl/producten-en-diensten/huisartsenzorg/

 

 Qlik enables better decisions through simple, powerful visual analytics. > 2000 healthcare providers rely on Qlik to deliver information to the right people at the right time, supporting and transforming across clinical processes, quality of care, finance and workforce optimization.
http://healthcare.qlik.com/

QSight IT is a 100% Dutch IT company with an absolute focus on networking, cloud, security & risk management. Organisations from sectors like Cure & Care, Finance, Public, Manufacturing and Business Services are our costumers.
www.qsight.nl


RAM Infotechnology is certified Cloud Service Provider for Healthcare organizations. Our platform eCumulus is a modular solution that combines standard with tailor-made and security with flexibility. This solution integrates consumerization with your legacy ICT and facilitates the healthcare workers.


Met ruim 20 jaar ervaring en meer dan 1.700 PACS installaties wereldwijd is Sectra een marktleider in Imaging IT oplossingen. Sectra’s productportfolio bestaat uit: Enterprise Image Management (PACS I & II) – VNA – Digitale Pathology – Business Intelligence – Data Exchange.


Telindus, onderdeel van Proximus, is de onafhankelijke specialist en leverancier op het gebied van IT infrastructuren in combinatie met managed services en multi-vendor support. Telindus opereert als verlengstuk van uw IT afdeling en maakt digitale transformatie van zorg(processen) mogelijk.