2017 Dutch
 


Het 4-daags programma bouwt zich dit jaar op rondom het thema "Op weg naar een informatie gedreven zorgstelsel" waarbij we elke dag ingaan op een hieraan gerelateerd “dagthema”.
Aan de hand van keynotes, ronde tafel discussies en partnerlezingen diepen we de onderwerpen uit.

"Op weg naar een informatie gedreven zorgstelsel"

De gezondheidszorg ondergaat een transformatie naar een meer informatiegedreven zorgstelsel, waarbij ook de maatschappij om steeds meer informatie vraagt.
Verbeterde zorg voor de patiënt, betere gezondheid voor de bevolking en verlaging van en controle over de kosten worden steeds meer afhankelijk van een integrale informatievoorziening.
De beheersing van en regie over de informatie-keten in de zorg wordt de komende jaren van eminent belang. De patiënt vormt als producent en consument van zorginformatie een essentiële schakel in deze keten. Nieuwe eHealth toepassingen bieden de mogelijkheid om de grote en groeiende hoeveelheden informatie doelmatig en effectief te ver- en bewerken en nieuwe zorg- en businessmodellen te ontwikkelen. Integrale bekostiging, Precision Medicine, Population Health, Personal Health Environments, Big Data analyse, Clinical Decision Support, Accountable Care Organisations of Integrale Zorg zijn allemaal voorbeelden van informatie gedreven zorg. De waarde van een eHealth toepassing is echter afhankelijk van de integratie en interactie met de omgeving. Informatie vormt daarbij een verbindende- en groeifactor.

Dagthema's

Het programma wordt ingericht rondom de volgende 3 dagthema's:
1 Informatievoorziening binnen de zorgorganisatie
2 Informatievoorziening tussen de zorgorganisaties en patiënt
3 Nieuwe analyse mogelijkheden en werkwijzen

1. Informatievoorziening binnen de zorgorganisatie

Dit thema is gericht op de informatievoorziening binnen de zorgorganisatie. De laatste jaren heeft er binnen de zorginstellingen een forse digitaliseringslag plaatsgevonden.
86% van de medisch specialisten maakt gebruik elektronische dossiervoering
50% van mening is dat het nog wel te veel tijd kost en te weinig oplevert. *

In dit programmaonderdeel staan we stil bij de ontwikkelingen, kansen en uitdagingen binnen de datagedreven en tegelijkertijd patiëntgerichte zorgorganisatie. De informatiehuishouding binnen een zorgorganisatie vormt de basis voor de samenwerking met de externe partners (dagthema 2) en voor nieuwe werkwijzen in de zorg (dagthema 3).
*eHealth Monitor oktober 2016, uitgave van Nictiz en Nivel

2. Informatievoorziening tussen de zorgorganisaties en patiënt

De verbinding van een zorgorganisatie en -professional in de zorgketen wordt steeds belangrijker. Innovatieve partnerships gaan hierbij het succes in de zorg bepalen. Deze nieuwe partnerships betreffen niet meer alleen de huidige zorgpartijen. Patiënt en kennispartijen zullen in het nieuwe zorgstelsel een cruciale rol gaan spelen.
Data-uitwisseling en de Informatietechnologie maken de verbinding en nauwere samenwerking tussen zorg, kennispartijen en patiënt mogelijk.
Hoe garanderen we nog kwaliteit en continuïteit in dit datagedreven zorgstelsel? Hoe houden we de regie in de medische informatie-keten?
Vragen rondom dit thema die genoeg stof bieden voor een inspirerend, educatief, maar ook interactief dagprogramma.

3.Nieuwe analyse mogelijkheden en werkwijzen

Met de komst van "slimme" technologie komen ook nieuwe inzichten en mogelijkheden beschikbaar voor de zorg. Er wordt meer data geproduceerd en beschikbaar gesteld. Ook de hoeveelheid informatiebronnen neemt toe. Deze ontwikkeling zorgt voor nieuwe uitdagingen. De exponentiële groei van data krijgt zijn informatiewaarde in nieuwe integrale analyse toepassingen. Artifiële intelligente systemen verwerken, analyseren en ordenen grote hoeveelheden data tot bruikbare medische informatie. Zo geeft IBM Watson visueel inzicht ongeacht waar de data zich bevindt en geeft je nieuwe inzichten.
Door
deze ontwikkeling komen ook nieuwe bedrijfsvoerings- en bekostigingsmodellen gebaseerd op complexe informatieverwerking binnen handbereik. Een dag is veel te kort voor dit thema. Maar we nemen een kijkje in de nieuwste mogelijkheden en randvoorwaarden op dit gebied. En gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden, waar ligt de grens van het (on)mogelijke..